Vraag en Antwoord

Wat kost de opvang bij Mickey's?

Tarieven 2016Het uurtarief voor onze kinderdagverblijven bedraagt: 

€ 7,10 per uur.

Luiers en voeding (excl. flesvoeding) zijn bij deze prijs inbegrepen.


 

Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang bedraagt: 

€ 7,71 per uur.

De totale kosten voor de opvang bij de buitenschoolse opvang zijn afhankelijk van de soort opvang en de school. Scholen hebben vaak andere eindtijden, waardoor het aantal uren opvang kan verschillen. 
 

Er zijn drie verschillende BSO pakketten

- BSO-opvang alleen lesweken

- BSO-opvang lesweken en vakantieweken

- BSO-opvang alleen vakantieweken

Wilt u meer en/of specifieke informatie over uw situatie? Onze medewerkers van het klantencentrum helpen u graag verder op het telefoonnummer: 030 - 6702174

Vakantiedagen ruilen

U kunt uw vakantiedagen binnen een kalendermaand inhalen. Mickey’s is het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00/18.30 uur. Wij kennen geen vakantiesluiting. Dat betekent dat u vrij bent om uw eigen vakantie te plannen, maar ook dat deze, niet gebruikte dagen, worden doorberekend. Het schuiven van de dagen kan wanneer de bezetting en personele inzet dit toelaten. Overleg hiervoor met de medewerker op de vestiging.

Wat is het voedingsbeleid van Mickey's?

Mickey’s kinderopvang wil kinderen voordoen wat gezond gedrag is, door het gezonde voorbeeld te geven.


Voor gewoonten geldt: jong geleerd is oud gedaan. Dit geldt ook voor de eet- en beweeggewoonten. Wat kinderen jong aanleren zullen ze later blijven doen of met moeite kunnen afleren. Het is de rol van Mickey’s kinderopvang om kinderen het gezonde voorbeeld te geven als het gaat om voeding en bewegen, want dit is essentieel voor de brede ontwikkeling van kinderen.
Kinderen die gewend zijn aan gezond eten en voldoende bewegen, nemen dat leefpatroon vaak over op volwassen leeftijd. Kinderen leren vooral van wat zij volwassenen zien doen en veel minder van wat zij zeggen. Kinderen kijken dus hoe je iets doet en wat je doet, dus ook wat je eet en hoeveel je beweegt, en doen dat na. Daarom is het in de opvoeding belangrijk om het goede voorbeeld te geven: “Doe maar wat ik doe”, in plaats van, “Doe eens wat ik zeg”.
Gezond gedrag bij kinderen en volwassenen ontstaat niet vanzelf, maar in samenhang met de omgeving waarin ze opgroeien en leven. Het is belangrijk dat op de kinderopvang de gezonde keuze, mogelijk en makkelijk gemaakt wordt voor kinderen.


Mickey’s kinderopvang ziet het als haar taak om gezonde eetgewoonten bij kinderen te bevorderen, het gezonde voedingsaanbod wordt afgestemd op de energiebehoefte van kinderen.


Het lichaam heeft energie nodig om te functioneren en bij kinderen om te groeien. Als de hoeveelheid energie (calorieën) die wordt ingenomen in balans blijft met wat er voor het functioneren en groeien wordt verbruikt, houdt het lichaam een gezond gewicht.
Gezonde voeding bevat voldoende goede voedingsstoffen die nodig zijn om het lichaam gezond te houden, zoals: voldoende groente en fruit, voldoende vezels, weinig zout, zo weinig mogelijk verzadigd vet en water.


Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om gevarieerd te eten.


Meer informatie kunt u lezen in het Voedingsbeleid van Mickey’s kinderopvang, te downloaden via onderstaande link.


Kan ik ziektedagen inhalen?

Een ziek kind is vervelend. Het betekent ook dat uw kind niet naar Mickey’s kan komen. We bieden u wel de mogelijkheid de dagen die uw kind door ziekte niet kon komen binnen een maand in te halen. Het schuiven van de dagen kan wanneer de bezetting en personele inzet dit toelaten. Overleg hiervoor met de medewerker op de vestiging.
Natuurlijk hopen we dat uw kind niet vaak ziek is en als dat wel gebeurt: beterschap!


Hoeveel tegemoetkoming van de overheid krijg ik?

Met deze rekenmodule kunt u uitrekenen hoeveel u betaalt voor kinderopvang. De rekenmodule is breed toepasbaar; u kunt uw kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang).


bron: kostenkinderopvang.nl

Wat is het vierogen principe van Mickey's Kinderopvang?

Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak heeft de Commissie Gunning onderzocht hoe de veiligheid van kinderen op een kinderdagverblijf beter gewaarborgd kan worden.

Eén van de aanbevelingen die in het rapport van de Commissie Gunning naar voren komt, is het vierogenprincipe. Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe in de Kinderopvang een feit.

 

Wat is het vierogenprincipe?

In een kinderdagverblijf moeten er altijd twee volwassenen zijn, die de groep kinderen kunnen zien of eventueel horen.

 

De eis/regel van de beroepskracht-kindratio is weliswaar al dat er twee beroepskrachten op een groep staan, maar diezelfde regel maakt het mogelijk dat gedurende drie uur per dag van deze eis kan worden afgeweken en één volwassene op de groep voldoende is. Bijvoorbeeld tijdens de openings- en sluitingstijden en de pauzetijden momenten.

Ook rustige dagen (voornamelijk de woensdag en vrijdag en tijdens vakantieperiodes) vormen een extra risico, omdat de groepen dan soms zo klein zijn dat volgens de regels de aanwezigheid van één volwassene op een groep de gehele dag voldoende is.

 

Het vierogenprincipe geldt ook op deze momenten van de dag.

De aanbeveling van de commissie luidt dat er ‘altijd twee volwassenen moeten zijn die de kinderen kunnen zien of horen’, en niet dat er altijd twee beroepskrachten moeten zijn of dat de volwassenen altijd in de ruimte zelf aanwezig moeten zijn. Het gaat om het principe van ‘vier ogen of oren’, niet om het principe van ‘vier handen’. Dat betekent dat het kinderdagverblijf ruimte heeft om te zoeken naar verantwoorde oplossingen.

 

Wij hebben voor al onze vestigingen een plan gemaakt met goedkeuring van onze oudercommissies.

 

Bijna alle vestigingen van Mickey’s zijn voorzien van heel veel veiligheidsglas, hierdoor zijn er veel doorkijkmogelijkheden. Ook werken we zo veel mogelijk met clusters, waarbij een babygroep en een peutergroep een keuken en verschoonruimte met elkaar delen. Deze ruimtes zijn veelal van elkaar gescheiden door halve deuren of traphekjes. Door de gedeelde keukens en verschoonruimtes met de halve deuren/hekjes, is het vierogenprincipe al grotendeels gewaarborgd.

 

Tijdens het opstarten, afsluiten, in de pauzes en op rustige dagen, zullen de huidige ‘doorkijk -en luister’ mogelijkheden ondersteund worden door:

  • het gebruiken van babyfoons
  • doorzichtige ramen in de slaapkamerdeuren 
  • de vestigingsmanager of senior pedagogisch medewerker die regelmatig de groepen binnenloopt
  • het gezamenlijk opstarten en sluiten van groepen

 

Met deze aanvullende, relatief eenvoudige maatregelen borgen wij het vierogenprincipe. Hierdoor vergroten wij de veiligheid van kinderen ve, zonder dat dit direct van invloed is op de aandacht die onze medewerkers de kinderen geven.

 

Mocht u nog vragen hebben over het vierogenprincipe op uw vestiging, dan kunt u altijd terecht bij uw vestigingsmanager.

Wanneer neemt Mickey’s contact met mij op voor plaatsing?

Zodra wij u een aanbod kunnen doen. U mag altijd zelf bellen.

 

 

Hoe lang is de wachtlijst?

Het is heel moeilijk daar antwoord op te geven. Veel is afhankelijk van uw flexibiliteit. Wel kunnen wij u een paar tips geven om wellicht sneller een plaats bij ons te krijgen:

  • voor woensdag en vrijdag zijn de wachttijden gemiddeld korter dan voor de andere dagen. Klanten van Mickey’s genieten voorrang;
  • Indien u in eerste instantie akkoord gaat met andere dagen dan uw voorkeur, dan komt u als klant doorgaans sneller in aanmerking voor vrijkomende dagen van uw voorkeur.

Overigens, wij proberen minstens twee maanden van te voren voor een mogelijke aanvangsdatum contact met u op te nemen.

Hoe kan ik het snelst inschrijven?

U kunt op elk moment van de dag uw (aanstaande) kind bij ons aanmelden. Het formulier vindt u bij 'Inschrijven' in het hoofdmenu.

Telefonisch inschrijven kan ook. Bel tijdens kantooruren naar
033-455 86 88. 

Kunnen wij alvast een kijkje nemen in de vestiging?

Uiteraard kan dat! U kunt telefonisch contact opnemen met de betreffende vestigingscoördinator om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Ik ben mijn jaaropgave kwijt.

Met alle plezier sturen wij u een nieuwexemplaar. Neem contact op met 033- 455 86 88.

 

Of via het digitaal contact formulier rechtsboven op de homepage.

Ik heb een vraag over mijn factuur.

U kunt contact opnemen met de collega's van ons Klantencentrum. Telefonisch op nummer

033-455 86 88

Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?

Mickey's incasseert de factuur op de 20 ste van de maand.

De incasso is mislukt wat nu?

Is de afschrijving mislukt dan moet u het factuur bedrag zelf overmaken.

Mijn kind wordt 4 jaar moet ik dan de opvang opzeggen?

De opvang loopt tot de vierde verjaardag van uw kind. Het contract hoeft u niet op te zeggen.  

Hoe zeg ik de opvang op?

U wilt de opvang van uw zoon/dochter opzeggen.

Natuurlijk vinden we dat jammer, tenslotte hebben wij met u en uw kind in de afgelopen tijd een band opgebouwd.

 

Het is ook mogelijk de opvang gedeeltelijk stop te zetten. U kunt altijd overleggen met de medewerkers van ons klantencentrum over de mogelijkheden.

 

Informatie voor het opzeggen U kunt per 1e of 16e van iedere maand opzeggen.
De opzegtermijn is één (1) maand. Voorbeeld: vanaf 1 december wilt u geen opvang meer, dan moet voor 1 november de schriftelijke opzegging bij ons binnen zijn.

 

U kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar klantencentrum@mickeyskinderopvang.nl

 

Wij willen u vragen om in uw e-mail aan te geven:

-naam van uw kind;

-om welke vestiging het gaat;

-per wanneer de opzegging in zal moeten gaan;

-wat de reden is van de opzegging.

Flexibele vakantie opvang en de Belastingdienst?

In de bijlage vindt u alle informatie over de aanvraag van de toeslag.

 

 


 

Hoe vraag ik flexibele vakantie opvang op de BSO aan?

Voor de aanvraag van de vakantie dagen hebben we een aanvraagformulier.

Hoe dien ik een klacht in?

Klachten
Een goede klachtenregeling vormt een waardevolle bijdrage aan de continue verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Mickey’s kinderopvang neemt klachten dan ook altijd serieus.


Lucht uw hart!
Bent u ondanks onze inspanningen ontevreden over onze dienstverlening dan heeft het onze voorkeur dat u dit eerst met de direct betrokkene(n) bespreekbaar maakt. Lost dit echter niets op, dan bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met de eerstvolgende verantwoordelijke. In overleg vult u gezamenlijk of individueel een klachtenformulier in. Binnen twee weken neemt een van onze medewerkers vervolgens contact met u op voor de verdere afhandeling. Via deze weg worden de meeste klachten naar tevredenheid de wereld uit geholpen.


sKK
De kinderdagverblijven en BSO's van Mickey’s hebben per vestiging een oudercommissie en zijn aangesloten bij de stichting Klachtcommissie Kinderopvang (sKK). U kunt er als ouder ook voor kiezen om u rechtstreeks tot de sKK te wenden. Meer informatie over deze commissie vindt u op:www.klachtkinderopvang.nl.


Klachtenkamer
Bij de Klachtenkamer Kinderopvang kunnen oudercommissies hun klachten extern laten behandelen. Kijk voor meer informatie op: www.klachtenkamer.nl.

Hoe en vanaf wanneer vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Ouders die in 2014 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.


Voor meer informatie:

  • Kijk op www.toeslagen.nl
  • Of bel met de Belasting Telefoon: 0800 - 0543 bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Mickey's bereikbaar op 030-6702174 per 1-1-2016

Door Hoofdkantoor | 29 december 2015

Mickey's is vanaf 1 januari bereikbaar op 030-6702174. Ons Klantcontact & Servicecentrum is gevestigd op: Janssoniuslaan 45, 3528 AH in Utrecht... lees meer

Mickey’s gaat samen met Kinderopvang Holding

Door Hoofdkantoor | 6 mei 2015

Mickey’s kinderopvang en Kinderopvang Holding uit Utrecht hebben een overeenkomst gesloten om een intensieve samenwerking aan te gaan. Met ingang van 4 mei 2015 maakt Mickey’s kinderopvang.. lees meer
magneet-rood
magneet-groenM
magneet-blauw
magneet-geel
magneet-oranje
magneet-paars

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks onze aandacht kan Mickey’s niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Mickey’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.


Algemene voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden